ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

https://sites.google.com/a/ottaripanel.com/ottari-panel/oikologiahttps://sites.google.com/a/ottaripanel.com/english/ecology

ΦΕΡΟΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ


Μια Νέα Εποχή για την Κατασκευαστική Βιομηχανία

Ο κόσμος μας είναι αντιμέτωπος με την τεράστια πρόκληση να προμηθεύσει με ενέργεια έναν διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη οικονομία και να το κάνει κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μιας κλιματικής αλλαγής.

Τα κτίρια κατοικιών αποτελούν το 20% του ενεργειακού και κλιματικού προβλήματος. Τα κτίρια ευθύνονται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην ενέργεια.
Πολλές κατασκευαστικές εταιρείες και ιδιοκτήτες κατοικιών αναγνωρίζουν νέες ανάγκες και κατά συνέπεια και νέες τεχνολογίες.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ενέργεια καταναλώνεται;

 • Ηλεκτρισμός για φωτισμό
 • Ηλεκτρισμός ή καύσιμα για κλιματισμό
 • Ηλεκτρισμός ή καύσιμα για θέρμανση
 • Καύσιμα για μεταφορές
 • Ηλεκτρισμος και Καύσιμα για την παραγωγή αγαθών

Πόση ενέργεια καταναλώνεται από τα κτίρια;

 • Η ενεργειακή κατανάλωση σε κτίρια υπολογίζεται στο 40% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας
 • Οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των κατοικιών αποτελεί το 30% των συνολικών αναγκών
 • Η μισή ενέργεια στον τομέα των κατοικιών δαπανάται για θέρμανση και κλιματισμό

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Οικονομικά αποδοτική – εξοικονομεί χρήματα
 • Περιβαλλοντικά υπεύθυνη – βιώσιμη και πράσινη
 • Διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ βασίζεται σε μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, βάσει εναλλακτικών και καινοτόμων κατασκευαστικών μεθόδων, η οποία μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος των λογαριασμών ενέργειας, παρέχοντας εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την ρύπανση.

Τα (SIP) είναι προκατασκευασμένα και μονωτικά δομικά στοιχεία για χρήση σε τοιχοποιίες, οροφές, δάπεδα και στέγες κτιρίων. Αντικαθιστούν την συμβατική κατασκευή τύπου «σκελετού με δοκούς».

Τα SIP κατασκευάζονται σε εργοστασιακά ελεγχόμενες συνθήκες και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε τύπο κτιρίου, ενώ παραδίδονται στο εργοτάξιο έτοιμα για τοποθέτηση.

Τα κατασκευαστικά συστήματα (SIP) φέρνουν ραγδαία επανάσταση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Τα πάνελ είναι ταχύτερα στην ανέγερση, αποδίδουν πιο ίσιους και επίπεδους τοίχους, διαθέτουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και είναι σημαντικά πιο ανθεκτικά από οποιαδήποτε άλλη συμβατική κατασκευή.

SIP – Μια εντελώς νέα ιδέα ασφαλούς δόμησης, μαζί με χαμηλό κατασκευαστικό κόστος, μειωμένες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας και χωρίς περιορισμούς στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

SIP – Η δομική τεχνολογία του μέλλοντος από την σκοπιά των υλικών, τα SIP παίρνουν την θέση ενός ενιαίου συναρμολογημένου συνόλου. Αντί για ξεχωριστά κομμάτια που προορίζονται για τον σκελετό, την θερμομόνωση και την επένδυση, ένα πάνελ SIP ενσωματώνει όλα αυτά τα συστατικά μέρη και παραδίδεται έτοιμο για τοποθέτηση – αυτό μειώνει δραστικά τον χρόνο ανέγερσης.


ΤΑ SIP ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Στην κατασκευή του κελύφους ενός σπιτιού SIP χρησιμοποιείται λιγότερο ξύλο από ότι σε ένα συμβατικό ξύλινο σπίτι.

Το OSB είναι το συστατικό στοιχείο ξύλου ενός πάνελ SIP και προέρχεται από νεαρά δέντρα ειδικής καλλιέργειας που αποτελούν ανανεώσιμο πόρο. Επίσης, η θερμική επίδοση ενός κτιρίου SIP μειώνει την κατανάλωση πόρων επειδή η θέρμανση και η ψύξη του κοστίζουν λιγότερο λόγω του υψηλότερου βαθμού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Επιπλέον, όταν σε ένα έργο χρησιμοποιείται ένα σύστημα SIP, υπάρχουν λιγότερα απόβλητα, πράγμα που εξοικονομεί χρήματα στους πελάτες και σέβεται το περιβάλλον.


   
    ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ο όρος παθητικό σπίτι αναφέρεται σε ένα αυστηρό, προαιρετικό πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Το παθητικό σπίτι, μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα μιας κατοικίας. Έχει ως αποτέλεσμα κτίρια υπερ-χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτούν ελάχιστη ενέργεια για την θέρμανση ή ψύξη χώρων. Η παθητική μελέτη δεν αποτελεί προσάρτημα ή συμπλήρωμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά μια σχεδιαστική διαδικασία που είναι ενοποιημένη με την αρχιτεκτονική μελέτη. 
Το Πρότυπο του Παθητικού Σπιτιού απαιτεί το κτίριο να πληροί τα ακόλουθα προαπαιτούμενα:

 • Tο κτίριο πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να έχει ετήσια ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση και ψύξη, όπως αυτή υπολογίζεται με το Πακέτο Σχεδιασμού Παθητικού Σπιτιού, που δεν υπερβαίνει τα 15 kWh/m² ανά έτος για την θέρμανση και την ψύξη Ή να είναι σχεδιασμένο για θερμικό φορτίο αιχμής 10W/m².
 •  Η συνολική κατανάλωση (πρωτογενής ενέργεια για θέρμανση, ζεστό νερό και ηλεκτρισμό) πρωτογενούς ενέργειας (πηγή ενέργειας για ηλεκτρισμό και άλλα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 kWh/m² ανά έτος.
 • Το κτίριο δεν πρέπει να διαρρέει αέρα περισσότερο από 0.6 φορές τον όγκο του σπιτιού ανά ώρα (n50 ≤ 0.6 / ώρα) στα 50 Pa (N/m²) όταν υποβάλλεται σε blowing test.


ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πέρα από τα κτίρια υπερ-χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, υπάρχουν τα κτίρια που χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο στην διάρκεια ενός έτους, μηδενική εξωτερική ενέργεια – κτίρια μηδενικής ενέργειας – ή ακόμη και αυτά που παράγουν πλεόνασμα ενέργειας – κτίρια θετικής ενέργειας. Αμφότερα έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται με επιτυχία.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό τεχνολογιών διατήρησης ενέργειας και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, ελλείψει αναγνωρισμένων προτύπων, ο συνδυασμός μεταξύ τους – και συνεπώς και το προφίλ ενεργειακής χρήσης και η περιβαλλοντική επίπτωση του κτιρίου – μπορεί να ποικίλει σημαντικά.

Στο ένα άκρο του φάσματος βρίσκονται τα κτίρια με υπέρ-χαμηλή ζήτηση για θέρμανση χώρων που κατά συνέπεια απαιτούν χαμηλά επίπεδα εξωτερικής ενέργειας, ακόμη και τον χειμώνα, προσεγγίζοντας την έννοια του αυτόνομου κτιρίου.

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται κτίρια στα οποία γίνονται ελάχιστες απόπειρες μείωσης της ενεργειακής απαίτησης για θέρμανση χώρων και τα οποία, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα ενέργειας που εισάγουν από έξω τον χειμώνα. Και ενώ αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί με την παραγωγή υψηλών επιπέδων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την διάρκεια του έτους, επιβάλλει μεγαλύτερες απαιτήσεις στις παραδοσιακές εθνικές υποδομές ενέργειας κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου αιχμής.
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος μέσω της εξάντλησης πόρων όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος, η καταστροφή οικοσυστημάτων και η εξαφάνιση της άγριας πανίδας. Ορίζεται ως οποιαδήποτε μεταβολή ή διαταραχή στο περιβάλλον που εκλαμβάνεται ως επιβλαβής ή ανεπιθύμητη. Όπως φαίνεται από την εξίσωση I=PAT, η περιβαλλοντική επίπτωση ή υποβάθμιση (I) προκαλείται από τον συνδυασμό ενός ήδη πολύ μεγάλου ανθρώπινου πληθυσμού (Ρ), μιας διαρκώς αυξανόμενης οικονομικής ανάπτυξης ή ευμάρειας per capita (Α), και της εξάντλησης πόρων και χρήσης ρυπαντικής τεχνολογίας.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελεί μία από τις Δέκα Απειλές που περιλαμβάνονται στην επίσημη προειδοποιητική σύσταση που απηύθυνε η Εξεταστική Επιτροπή Απειλών Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών. Η Διεθνής Στρατηγική Μείωσης Φυσικών Καταστροφών των Ηνωμένων Εθνών ορίζει ως περιβαλλοντική υποβάθμιση την «μείωση της ικανότητας του περιβάλλοντος να εκπληρώνει κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους και ανάγκες». Η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι πολλών ειδών. Όταν καταστρέφονται φυσικοί οικότοποι ή εξαντλούνται φυσικοί πόροι, το περιβάλλον υποβαθμίζεται. Στις προσπάθειες για την εξουδετέρωση του προβλήματος περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική προστασία και η διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Η σημασία του όρου «σπίτι χαμηλής ενέργειας» άλλαξε μέσα στα χρόνια, αλλά στην Ευρώπη γενικά αναφέρεται σε ένα σπίτι που χρησιμοποιεί περίπου το μισό των Γερμανικών ή Ελβετικών προδιαγραφών χαμηλής ενέργειας για την θέρμανση χώρων που αναφέρονται παρακάτω και που τυπικά περιλαμβάνονται στο πεδίο τιμών μεταξύ 30 kWh/m²a και 20 kWh/m²a

 


    
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ


Πράσινο κτίριο είναι ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο κτίριο, που σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί για να ελαχιστοποιεί τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα πράσινο κτίριο (γνωστό και ως πράσινη κατασκευή ή βιώσιμο κτίριο) αναφέρεται σε μια δομική και χρηστική διεργασία που παρουσιάζει περιβαλλοντική ευθύνη και αποτελεσματικότητα από πλευράς πόρων σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου: από την χωροθέτηση έως την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την συντήρηση, την ανακαίνιση, και την κατεδάφιση. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία της μελετητικής ομάδας, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και του πελάτη σε όλα τα στάδια του έργου. Η πρακτική του Πράσινου Κτιρίου διευρύνει και συμπληρώνει τα κλασικά σημεία ενδιαφέροντος σε μια μελέτη κτιρίου, ήτοι την οικονομία, την χρηστικότητα, την ανθεκτικότητα και την άνεση.

Παρά το ότι διαρκώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που συμπληρώνουν τις τρέχουσες πρακτικές στην δημιουργία πιο πράσινων δομών, ο κοινός στόχος είναι τα πράσινα κτίρια να σχεδιάζονται για να μειώνουν την ολική επίπτωση του δομημένου περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου και στο φυσικό περιβάλλον με:

 • Αποδοτική χρήση της ενέργειας, του νερού και των άλλων πόρων
 • Προστασία της υγείας των ενοίκων και βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Μείωση των αποβλήτων, της ρύπανσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Οικιακή ενεργειακή κατανάλωση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εξέδωσε δημοσίευμα στο οποίο εκτιμούσε ότι τα υφιστάμενα κτίρια ευθύνονται για πάνω από το 40% της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και για το 24% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΤο 1987, η Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης όρισε την βιωσιμότητα ως εξής:

Ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς διακύβευση της ικανότητας των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Ο ορισμός αυτός υπερθεματίστηκε στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1992.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες σήμερα είναι ένα πολύπλοκο μωσαϊκό περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, γι’ αυτό και η βιωσιμότητα είναι αναγκαία περισσότερο παρά ποτέ.  

 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Η έννοια μπορεί να χρησιμεύσει στον προσδιορισμό της απόδοσης συσκευών/διατάξεων παραγωγής ενέργειας ή εξοικονόμησης ενέργειας, ή του «πραγματικού» κόστους αντικατάστασης ενός κτιρίου, και, επειδή οι ενεργειακές εισροές συνήθως συνεπάγονται εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στο να κριθεί εάν ένα προϊόν συμβάλλει ή μετριάζει το φαινόμενο υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ένας βασικός σκοπός της μέτρησης αυτού του μεγέθους είναι να γίνεται σύγκριση της ποσότητας της ενέργειας που παράγεται ή εξοικονομείται από το εν λόγω προϊόν με την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την παραγωγή του.

 
                             ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ


Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι η έκταση της γης που χρειάζεται για να απορροφηθούν οι εκπομπές CO2. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα της χρήσης της ενέργειας, δηλαδή στις εκπομπές CO2, για να αναδείξει το πρόβλημα και να προετοιμάσει τον δρόμο για τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Σε πολλές περιοχές, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που είναι τόσο τοπικά (για παράδειγμα, υψηλοί ρυθμοί αστικοποίησης, βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλαγές χρήσεων γης, ή γεωργικές πρακτικές) όσο και παγκόσμια (για παράδειγμα, ερημοποίηση ή αποψίλωση δασών) έχουν μειώσει σημαντικά την ικανότητα της γης να απορροφά CO2.