ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

https://sites.google.com/a/ottaripanel.com/ottari-panel/pistopoietika
https://sites.google.com/a/ottaripanel.com/english/certficates
ΦΕΡΟΝ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

Το SIP είναι μια εξαιρετική εναλλακτική δομική επιλογή, παγκοσμίως αποδεκτή από τους οικοδομικούς κανονισμούς και τους φορείς του κλάδου. Τα SIP μας έχουν περάσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες πρότυπες δοκιμές. Η GREEN PANEL παράγει τα “OZONE PANEL” για την αγορά της Αυστραλίας.

                             http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/code-mark-agreement.pdf                                                     http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/Exova-fire-test-certificate.pdf                                                 http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/SIP-Technical-Agreement_EN.pdf
                  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                    ΤΕΣΤ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ


                                
                            http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/GREENTAG-CLASSIFICATION.pdf                                                        http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/EMISSION-TEST-CERTIFICATE.pdf
                ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ                     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ                            http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/STRUCTURAL-TEST-REPORT.pdf                                                      http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/THERMAL.pdf                                              http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/ACOUSTIC-ASSESSMENT.pdf
                  ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ                                  ΠΟΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                         ΤΕΣΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
                                              EVOTHERM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ                                       DIP ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ
                                                               http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/EVOTHERM-Technical-AgreementRO.pdf                                                                          http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/DIP-Technical-AgreementRO.pdf
                                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ                                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
                                                               http://www.green-panel.eu/wp-content/uploads/2014/09/ENERGY-CERTIFICATE.pdf                                                                         
                                                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ