ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

https://sites.google.com/a/ottaripanel.com/ottari-panel/pos-douleuoumehttps://sites.google.com/a/ottaripanel.com/english/how-we-work
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget


Υποβάλετε το αίτημα σας και πείτε μας τις προθέσεις σας

Φέρτε μας τα αρχιτεκτονικά σας σχέδια ή επιλέξτε από τα Σπίτια Modular.

Θα πάρετε μια κατά προσέγγιση εκτίμηση κόστους

Αν το εκτιμώμενο κόστος είναι εντός του προϋπολογισμού σας, θα περάσουμε στο επόμενο βήμα.

Προσύμφωνο

Θα σας παράσχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ολοκλήρωση και έγκριση της δομοστατικής μελέτης
  • Λεπτομερή Κατασκευαστικά Σχέδια
  • Κατάσταση ποσοτήτων των υλικών που θα παραδοθούν
  • Κατάρτιση του συμβολαίου Πώλησης και Αγοράς μαζί με Κατάσταση Εκτιμώμενου Κόστους / Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης / Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Τελικό συμβόλαιο

  • Υποχρεώσεις
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Λοιποί όροι